Tieng Han Online

Top 8 ứng dụng học tiếng Hàn hiệu quả

Hiện nay, nhu cầu học tiếng Hàn ngày càng tăng cao bên cạnh việc học truyền thống chúng ta kết hợp với học thêm trên các ứng dụng học tiếng Hàn. Do đó mà ngày càng có nhiều ứng dụng học tiếng Hàn xuất hiện. Dưới đây là top...

Read more...

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp – Bài 13

CẤU TRÚC: V-(으)ㄹ 거예요.    SẼ Đuôi kết -(으)ㄹ 거예요 diễn tả kế hoạch ,tương lai hoặc ý định, tương đương nghĩa tiếng Việt là “sẽ” hoặc “định”. Nếu V có patchim thì kết hợp với -을 거예요. Nếu V không có patchim hoặc patchim”ㄹ” thì kết hợp với...

Read more...

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp – Bài 12

NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 12    CẤU TRÚC : -(으)ㄹ래요.? (1) Sử dụng cấu trúc này khi hỏi ý định của người nghe hoặc khi muốn đề nghị người nghe một cách nhẹ nhàng.Cấu trúc này được sử dụng nhiều trong văn nói giữa những người...

Read more...

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp – Bài 11

NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 11               Cấu trúc: V (으)ㄹ 수 있다/없다……CÓ THỂ/ KHÔNG THỂ Cấu trúc này diễn tả khả năng thực hiện hành động nào đó, sử dụng -(으)ㄹ 수 있다 để diễn tả chủ ngữ có khả...

Read more...

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp – Bài 10

NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 10           CẤU TRÚC 쯤( KHOẢNG …. chừng ….) Gắn 쯤 vào danh từ để ước lượng số lượng, thời gian, giá cả. Ví dụ: 하루에 8 시간쯤 자곤 해요. Tôi thường ngủ khoảng 8 tiếng một ngày. 학교에서 집까지 버스로...

Read more...

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp – Bài 9

NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 9        CẤU TRÚC 는군요/ 군요. ( THÌ RA…, VẬY RA…, ) – 군요/는군요 diễn tả sự ngạc nhiên hoặc thắc mắc khi người nói trực tiếp chứng kiến hoặc trải nghiệm hoặc nghe thấy gì từ ai đó. Với tính từ sử...

Read more...

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp – Bài 8

NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 8       CẤU TRÚC (으)ㄹ 수 있다( 없다) ( CÓ THỂ LÀM…., KHÔNG THỂ LÀM….) Cấu trúc này để nói về khả năng của người nói có thể hoặc không thể thực hiện hành động nào đó. Nếu động có patchim...

Read more...

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp – Bài 7

      TIỂU TỪ 에게/한테 (CHO….) Là tiểu từ được gắn vào sau danh từ chỉ người hoặc con vật để xác định đối tượng tiếp nhận hành động.한테 sử dụng nhiều trong văn nói, còn 에게 chủ yếu sử dụng trong văn viết. Không thể dùng 에게/한테...

Read more...

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp – Bài 6

NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 6           CẤU TRÚC(으)니까 (VÌ…NÊN…) -(으)니까 diễn tả nguyên nhân hoặc lý do, với gốc động từ kết thúc bằng nguyên âm hoặc phụ âm  ‘ㄹ” sử dụng  –니까, với gốc động từ kết thúc bằng phụ âm sử dụng –으니까...

Read more...

0356.066.066