40 câu hỏi và trả lời phỏng vấn đại sứ quán

  1. 이름이 뭐 예요? Tên bạn là gì? 1.제 이름이OOO  입니다. 2. 몇 살이에요? Bạn bao nhiêu tuổi? 2. OO살입니다. 3. 학생 주소 어디입니까? Địa chỉ của bạn là ở đâu? 3. 하이퐁, 튀응엔 (Thủy Nguyên)에 있습니다. 4. 지금 몇시예요? Bây giờ là mấy giờ? 4. 지금  OOO시입니다....

Read more...

0356.066.066