Những điều học sinh du học Hàn Quốc cần biết về visa , đăng ký thẻ tạm trú , việc làm thêm tại Hàn Quốc.

<Du học sinh người nước ngoài> nói đến những người nước ngoài đang lưu trú tại Hàn Quốc nhằm mục đích học tập hay nghiên cứu. Chương trình học mà du học sinh người nước ngoài có thể nhập học gồm chương trình đào tạo tiếng Hàn Quốc cho đối tượng là học sinh người nước ngoài, hay các chương trình chính quy hoặc ngắn hạn có cùng điều kiện học tập đồng nhất với học sinh Hàn Quốc.

Du học sinh người nước ngoài để có thể nhập cảnh vào Hàn Quốc thì phải được cấp thị thực (VISA) tương ứng như: Tổng hợp ngắn hạn (C-3), Đào tạo tổng hợp (D-4), hay Du học (D-2) từ cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc tại nước ngoài. Tuy nhiên, công dân của quốc gia chưa thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc hay công dân của quốc gia được Bộ trưởng Bộ Tư pháp thảo luận ý kiến với Bộ trưởng Bộ ngoại giao rồi chỉ định cũng có thể nhập cảnh vào Hàn Quốc nếu nhận được <Giấy phép nhập cảnh dành cho người nước ngoài> thay cho thị thực (VISA).

Nếu du học sinh người nước ngoài lưu trú tại Hàn Quốc trên 90 ngày thì trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh phải đăng ký Thẻ cư trú dành cho người nước ngoài, và trong thời gian lưu trú tại Hàn Quốc nếu có thay đổi về việc đăng ký thẻ cư trú dành cho người nước ngoài đó thì phải khai báo xin thay đổi, cũng như nếu thay đổi nơi lưu trú thì cũng phải khai báo xin thay đổi nơi lưu trú.

 Chi tiết đăng ký cư trú dành cho người nước ngoài
– Chi tiết về việc đăng ký cư trú dành cho người nước ngoài như sau (Điều 32「Luật quản lý xuất nhập cảnh」 và Điều 47 「Quy định thi hành Luật quản lý xuất nhập cảnh」).
1. Họ tên Giới tính Ngày tháng năm sinh và Quốc tịch
2. Số hộ chiếu Ngày cấp và thời hạn có hiệu lực
3. Nơi làm việc và chức vụ hoặc công việc đảm nhận
4. Địa chỉ ở trong nước và nơi lưu trú tại Hàn Quốc
5. Tư cách lưu trú và thời gian lưu trú
6. Ngày nhập cảnh và số hiệu chuyến bay nhập cảnh
7. Thông tin liên quan đến thị thực (VISA)
Chi tiết làm thêm dành cho du học sinh.

Du học sinh người nước ngoài nếu muốn làm thêm thì phải được cấp giấy phép lao động ngoài giấy phép lưu trú.

Số giờ và địa điểm được phép làm thêm
– Du học sinh người nước ngoài trong một học kỳ có thể đi làm thêm tối đa tại 2 nơi với thời lượng 20 tiếng mỗi tuần từ thứ 2 đến thứ 6, và cũng có thể đi làm thêm vào các ngày nghỉ lễ thứ 7 chủ nhật hay kỳ nghỉ nếu không bị giới hạn về thời gian và địa điểm làm thêm (Tham khảo trang Web Chính phủ điện tử dành cho người nước ngoài-cổng thông tin xuất nhập cảnh và những tài liệu tham khảo khác).
– Thời gian đi làm thêm mà du học sinh người nước ngoài được phép là 1 năm trong phạm vi thời gian lưu trú, tuy nhiên có thể tiếp tục được gia hạn trong thời gian còn theo học (Tham khảo trang Web Chính phủ điện tử dành cho người nước ngoài-cổng thông tin xuất nhập cảnh và những tài liệu tham khảo khác).

Du học sinh người nước ngoài sau khi kết thúc khóa học có thể xuất cảnh về nước hay sang nước thứ 3, hoặc cũng có thể theo học tiếp tại các cơ quan giáo dục ở bậc cao hơn hay có thể làm việc tại Hàn Quốc.

Ngoài ra các bạn còn được hỗ trợ tại trung tâm hướng dẫn tổng hợp dành cho du học sinh

– Hệ thống hướng dẫn du học Hàn Quốc (www.studykorea.go.kr) là trang Web do Học viện Quốc gia về Giáo dục Quốc tế vận hành, hệ thống giới thiệu một cách tống quát các vấn đề liên quan đến thông tin du học và sinh hoạt tại Hàn Quốc, đồng thời đăng tải chia sẻ của những du học sinh đã có kinh nghiệm du học tại Hàn Quốc.
– Nếu có câu hỏi liên quan đến du học tại Hàn Quốc thì có thể nhận tư vấn trực tiếp tại của hệ thống hướng dẫn du học Hàn Quốc.
 Cán bộ hỗ trợ du học sinh người nước ngoại tại từng trường học
– Lãnh đạo của trường nơi du học sinh người nước ngoài đang theo học hoặc đào tạo (nói đến các cơ sở đào tạo sau Đại học) sẽ chỉ định cán bộ chuyên trách về quản lý du học sinh người nước ngoài (Khoản 1 của mục 4 Điều 19「Luật quản lý xuất nhập cảnh」).
– Trong trường hợp cần giúp đỡ để thích ứng với cuộc sống tại Hàn Quốc hay có thắc mắc liên quan đến cuộc sống tại Trường thì cách tốt nhất là hỏi cán bộ chuyên trách về quản lý du học sinh tại trường mà bản thân đang theo học.
 Cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Hàn Quốc
– Khi muốn đăng ký công dân tại nước ngoài hay khi muốn làm lại Hộ chiếu hết hạn hoặc khi phát sinh các trường hợp như thảm họa thiên tai chiến tranh hay bản thân có phát sinh điều gì bất thường thì có thể xin nhận giúp đỡ từ Lãnh sự quán và Đại sứ quán Tòa công sứ Cơ quan đại diện Tổng lãnh sự của nước mình đặt tại Hàn Quốc (Sau đây gọi là “Cơ quan đại diện tại Hàn Quốc”).
– Có thể tìm kiếm số điện thoại hay địa chỉ của những cơ quan đại diện Bộ ngoại giao đặt trụ sở tại Hàn Quốc tại .

0356.2066.066