Unnamed

Các trường VISA THẲNG 1% của Hàn Quốc mới được cập nhật 2019

Các trường VISA THẲNG 1%

(Áp dụng từ tháng 3/2019 đến tháng 2/2020)


Phân loại 50 trường
Đại học 4 năm (35 trường) Đại học Konkuk, Đại học Gyeongbuk, Đại học Keimyung, Đại học Korea (Sejong), Đại học nữ sinh Kwangju, Đại học Kookmin, Đại học Danguk, Đại học Daejeon,

Đại học Daegu Catholic, Đại học Dongui, Đại học hàng hải Mokpo,  Đại học Pugyeong, Đại học Busan, Đại học Seogang, Đại học Seogyeong, Đại học Seoul, Đại học tư thục Seoul, Đại học nữ sinh Sungshin, Đại học Sejong, Đại học SunCheonhyang, Đại học Yeonsei (Wonju), Đại học Yeonsei, Đại học Usong, Đại học nữ sinh Ihwa, Đại học Incheon, Đại học Chosun, Đại học Chungang, Đại học Chungwon, Đại học Chungnam, Đại học Chungbuk, Đại học xây dựng Pohang, Viện khoa học kỹ thuật Hàn Quốc, Đại học Handong, Đại học Honam, Đại học Hongik

 

Cao đẳng/ trường nghề

 (8 trường)

Cao đẳng thông tin Usong, Cao đẳng công nghiệp Daegu, Cao đẳng khoa học kỹ thuật Dongwon, Cao đẳng nghệ thuật Seoul, Cao đẳng Yeongnam, Cao đẳng công nghiệp Inha,  Cao đẳng thông thương Hankuk, Cao đẳng nữ sinh Hanyang.

 

Đào tạo sau ĐH (7 trường) Viện khoa học kỹ thuật tổng hợp, Viện ung thư Kukjeam, Viện Seonhak UP, Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI), Viện quốc tế chiến lược Hàn Quốc, Viện nghiên cứu Hàn Quốc học Trung ương (AKS), Viện ngôn ngữ Seoul

 

0356.2066.066