Chương trình giáo dục dành cho du học sinh người nước ngoài tại Hàn Quốc

Chương trình giáo dục dành cho du học sinh người nước ngoài

Hệ thống giáo dục của Hàn Quốc được chia thành cấp 1 (6 năm) → cấp 2 (3 năm) → cấp 3 (3 năm), và Đại học (trong khoảng từ 2 năm đến 6 năm).

Trong quá trình nhập học tại Hàn Quốc, du học sinh người nước ngoài có thể học các khóa học theo các chương trình chính quy hay chương trình ngắn hạn với cùng một điều kiện học tập tương tự với các học sinh người Hàn Quốc hoặc có thể tham gia học chương trình đào tạo tiếng Hàn dành cho đối tượng là người nước ngoài.

Hệ thống giáo dục của Hàn Quốc
 Giáo dục cấp 1 cấp 2 cấp 3
– Số năm học bắt buộc
Trong trường hợp trường học được thành lập theo một mục đích đặc biệt nào đó thì thời gian giáo dục cũng thay đổi tùy vào mục đích thành lập đó, tuy nhiên về cơ bản thì vẫn được chia thành cấp một 6 năm → cấp hai 3 năm → cấp ba 3 năm (Nội dung chính của Điều 39, Điều 42 và Điều 46「Luật giáo dục tiểu học và trung học」).
– Tư cách nhập học
Học sinh muốn nhập học vào cấp 2 hay cấp 3 thì trước đó bắt buộc phải tốt nghiệp cấp học trước đó hoặc phải được chứng nhận là có học lực tương đương với cấp học ấy theo quy định của Pháp luật.
Ví dụ, chỉ những học sinh tốt nghiệp cấp 1 hoặc những học sinh đã vượt qua kỳ thi và được chứng nhận có học lực tương đương với học sinh đã tốt nghiệp cấp 1 theo Mục 1 Khoản 2 Điều 27 của「Luật giáo dục tiểu họcvà trung học」, hay chỉ những học sinh được chứng nhận là có học lực tương đương hoặc hơn theo quy định Pháp luật thì mới được nhập học vào cấp 2 (Khoản 1 Điều 43 và Khoản 1 Điều 47「Luật giáo dục tiểu học trung học」).
– Học kỳ
Một năm học của bậc tiểu học và trung học thường được bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 hàng năm và kết thúc vào cuối tháng 2 của năm sau. Một năm học được chia thành hai học kỳ (Điều 24「Luật giáo dục tiểu học vàtrung học」 và Khoản 1 Điều 44 「Nghị định thi hành Luật giáo dục tiểu học và trung học」).
Học kỳ 1 được tính từ ngày 1 tháng 3 cho đến ngày Hiệu trưởng của trường quyết định kết thúc học kỳ sau khi xem xét chương trình học, số ngày nghỉ cũng như số ngày dạy và học . Học kỳ 2 được quy định là ngày tiếp theo sau ngày học kỳ 1 kết thúc và kéo dài đến cuối tháng 2 của năm sau (Khoản 3 Điều 24「Luật giáo dục tiểu học và trung học」 và Khoản 1 Điều 44「Nghị định thi hànhLuật giáo dục tiểu học vàtrung học」).
 Chương trình giáo dục tại trường Đại học và Viện cao học
– Số năm học bắt buộc
Các cơ sở giáo dục bậc cao bao gồm:: Đại học, Đại học công nghiệp, Đại học sư phạm, Cao đẳng chuyên nghiệp, Đại học từ xa (Đại học phát thanh truyền hình Đại học truyền thông Đại học truyền hình và truyền thông và Đại học trực tuyến qua mạng), Đại học kỹ thuật (Điều 2「Luật giáo dục đại học」)
Số năm học bắt buộc tùy theo từng trường vàđược quy định như sau (Điều 31, Điều 38, Khoản 2 Điều 42, Khoản 1 Điều 48, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 53, Điều 56「Luật giáo dục đại học」, Điều 25 và Điều 57「Nghị định thi hànhLuật giáo dục đại học」).
STT Loại trường học Số năm học bắt buộc Luật và Đạo luật làm căn cứ
1 Đại học 4 năm

[Ngoại trừ trường hợp học Đại học y khoa, Đại học Đông y, Đại học nha khoa, Đại học thú y, Đại học dược (trừ khoa Đông Dược học) là 6 năm]

Khoản 1 Điều 31 「Luật giáo dục đại học」 và Điều 25 「Nghị định thi hànhLuật giáo dục đại học」
2 Đại học công nghiệp   Không giới hạn số năm học Điều 38 「Luật giáo dục đại học」
3 Đại học sư phạm   4 năm Khoản 2 Điều 42 「Luật giáo dục đại học」
4 Cao đẳngchuyên nghiệp 2 năm

[Ngoại trừ trường hợp học khoa điều dưỡng, khoa chụp X-quang, khoa bệnh lý lâm sàng, khoa vật lý trị liệu, khoa kỹ thuật nha khoa, khoa vệ sinh nha khoa, khoa trị liệu y tế, khoa ngư nghiệp, khoa máy móc động lực học và các khoa khác do các trường quy định là 3 năm]

Khoản 2 Điều 53 「Luật giáo dục đại học」
5 Đại học từ xa Đại học phát thanh truyền hình, Đại học truyền thông, Đại học phát thanh và truyền thông Chương trình đào tạo cử nhân cao đẳng chuyên nghiệp: 2 năm

Chương trình đào tạo cử nhân đại học: 4 năm

6 Đại học từ xa Đại học trực tuyến (Cyber) Chương trình đào tạo cử nhân cao đẳng chuyên nghiệp: không dưới2 năm

Chương trình đào tạo cử nhân đại học: không dưới4 năm

Khoản 3 Điều 53 「Luật giáo dục đại học」
7 Đại học kỹ thuật Chương trình đào tạo cử nhân cao đẳng chuyên nghiệp: 2 năm

Chương trình đào tạo cử nhân: 2 năm

Điều 56 「Luật giáo dục đại học」
8 Viện cao học Chương trình thạc sĩ: không dưới 2 năm

Chương trình Tiến sĩ: không dưới 2 năm

Chương trình Thạc sĩ-Tiến sĩ kết hợp: không dưới4 năm, vượt hơntổng số năm học bắt buộc của chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ

Điều 31 「Luật giáo dục đại học」
– Tư cách nhập học
Nếu muốn nhập học đại học hoặc cao đẳng thì phải tốt nghiệp cấp 3 hoặc phải được chứng nhận là có năng lực tiêu chuẩn tương đương hoặc hơn theo Pháp luật (Khoản 1 Điều 33 「Luật giáo dục đại học」).
※ Tuy nhiên, để nhập học chương trình cử nhân cao đẳng chuyên nghiệpcủa trường Đại học kỹ thuật thì ngoài điều kiện kể trên còn phải có kinh nghiệm làm việc trong ngành công nghiệp đó ít nhất 18tháng, và để nhập học chương trình cử nhân đại học thì ngoài điều kiện phải có học lực tương đương hoặc bằng tốt nghiệp Cao đẳng chuyên nghiệp theo Quy định thì còn phải có kinh nghiệm làm việc trong ngành công nghiệp ít nhất 18 tháng (Điều 57 「Luật giáo dục đại học」 và Điều 65 「Nghị định thi hành Luật giáo dục đại học」).
Để nhập học chương trình cử nhân và Thạc sĩ kết hợp thì cần phải tốt nghiệp cấp 3 hoặc phải được chứng nhận có học lực tương đương (hoặc hơn) theo Pháp luật quy định hoặc phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn do trường quy định (Khoản 2 Điều 33 「Luật giáo dục đại học」).
Người muốn nhập học chương trình Thạc sĩ hay chương trình Thạc sĩ-Tiến sĩ kết hợp phải có bằng tốt nghiệp cử nhân hoặc phải được chứng nhận có học lực cơ bản tương đương theo quy định của Pháp luật (Khoản 3 Điều 33「Luật giáo dục đại học」).
Người muốn nhập học chương trình Tiến sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp Thạc sĩ hoặc phải được chứng nhận có học lực tương đương với Thạc sĩ theo quy định của Pháp luật (Khoản 4 Điều 33「Luật giáo dục đại học」).
– Niên học
Năm học của chương trình giáo dục bậc cao được bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 hàng năm và kết thúc vào cuối tháng 2 của năm sau, và được chia ra làm 2 học kỳ hoặc4 quý học (Điều 20 「Luật giáo dục đại học」 và Điều 10 「Nghị định thi hành Luật giáo dục đại học」).
Mỗi học kỳ hoặc quý học được quy định theo chính sách của trường Đại học, trường Cao đẳng hay Viện cao học (Khoản 2 Điều 20 「Luật giáo dục đại học」và Điều 10 「Nghị định thi hành Luật giáo dục đại học」).
 Chương trình giáo dục đào tạo dành cho du học sinh người nước ngoài
 Chương trình chính quy
– Chương trình chính quy là chương trình bắt buộc phải hoàn thành giống với chương trình giáo dục của học sinh Hàn Quốc nói chung. Trong trường hợp đáp ứng đầy đủ các điều kiện như đã đề cập ở trên (nghĩa là đáp ứng được tiêu chuẩn nhập học mà Trường quy định cũng như có học lực tương đương theo luật định hoặc đã hoàn thành chương trình học ở ngay cấp dưới) thì có thể đăng ký nhập học chương trình chính quy. Ví dụ, để nhập học vào Trường Đại học thì phải tốt nghiệp cấp 3 hoặc phải được chứng nhận có học lực tương đương theo Pháp luật của Hàn Quốc quy định.
– Nhưng không phải du học sinh người nước ngoài nào cũng có thể nhập học tất cả mọi chương trình chính quy. Căn cứ vào mục đính thành lập, các trường như Đại học phát thanh truyền hình, Đại học truyền thông, Đại học truyền hình và truyền thông và Đại học trực tuyến qua mạng không nhận du học sinh người nước ngoài nhập học (Điều 52 「Luật giáo dục đại học」).
 Chương trình ngắn hạn
– Chương trình ngắn hạn là chương trình hoàn thành một phần chương trình chính quy được tổ chức trong vòng một đến hai học kỳ hoặc các kỳ nghỉ trong năm học. Chương trình ngắn hạn, ngoàiviệc học sinh tự trực tiếp đăng ký nhập học thì có nhiều chương trình trao đổi học sinh giữa một Trường ở nước ngoài (Ở đây nói đến Trường mà học sinh đang theo học tại nước mình) với một Trường tại Hàn Quốc (Sau đây gọi là “Trường kết nghĩa”) qua việc ký kết Hiệp định trao đổi giao lưu học thuật giữa hai bên. Giữa các trường đã ký kết Hiệp định trao đổi giao lưu học thuật với nhau thường có nhiều ưu đãi về thủ tục nhập học, chứng nhận bảng điểm, hay chương trình học bổng, vì vậy học sinh nào muốn đăng ký học chương trình ngắn hạn thì nên thử tìm hiểu về các Trường kết nghĩa với Trường mà bản thân mình đang theo học.
 Chương trình đào tạo ngôn ngữ tiếng Hàn
– Chương trình đào tạo ngôn ngữ tiếng Hàn Quốc dành cho đối tượng là người nước ngoài muốn học tiếng Hàn. Chương trình đào tạo ngôn ngữ tiếng Hàn Quốc nói chung được phân loại thành: chương trình ngắn hạn dưới 4 tuần và chương trình dài hạn trên 10 tuần để du học sinh lựa chọn tùy nhu cầu của bản thân.

0356.066.066