Ý nghĩa bài hát Quốc ca của Hàn Quốc

 

Ý nghĩa bài hát Quốc ca (Ái Quốc ca) của Hàn Quốc

Lời 1:

동해 물과 백두산이 마르고 닳도록 Dù cho nước biển đông (Đông Hải) khô cạn, núi Paekdu (Bạch Đầu) có mòn

하느님이 보우하사 우리 나라 만세 Trời cao sẽ bảo vệ chúng ta, Tổ quốc muôn năm!

Điệp khúc:

무궁화 삼천리 화려 Hoa Mugung nở khắp giang sơn hoa lệ ba nghìn dặm

대한 사람 대한으로 길이 보전하 Người Đại Hàn sẽ mãi đi trên con đường Đại Hàn và bảo toàn chân lý của dân tộc chúng ta.

 

Lời 2:

남산 위에 소나무 철갑을 두른 Cây thông kia trên núi Namsan (Nam Sơn) không bao giờ lay chuyển

바람서리 불변함은 우리 기상일 Trong gió sương như thể được mang giáp, tinh thần quật khởi của chúng ta cũng thế.

 

Lời 3:

가을 하늘 공활한데 높고 구름 Trời thu trong xanh cao vời vợi, không một áng mây,

밝은 달은 우리 가슴 일편단심일 Ánh trăng sáng trong tim chúng ta vẫn vẹn nguyên một hình hài.

 

Lời 4:

기상과 맘으로 충성을 다하Với tinh thần và trí tuệ, chúng ta hãy hết lòng trung thành,

괴로우나 즐거우나 나라 사랑하 Yêu Tổ quốc dù trong gian lao hay trong hạnh phúc.

 

********

Sau đây mời các bạn cùng nghe bài hát Quốc ca của Hàn Quốc

0356.2066.066